Izhhar Halqi (إظهار حلقي)

Untuk pejelasan mengenai hukum bacaan izhhar halqi ini, simaklah terlebih dahulu penggalan nadzam berikut ini: يَغ فَرْتَمَا حُكُوْمْ (إِظْهَارْ حَلْقِيْ) # جِكَا دَاتَغ سَبَلُوْمْ (حُرُوْفِ...

Pembagian Hukum Nun Sukun dan Tanwin

Mengenai penjelasan pembagian hukun bacaan nun sukun (mati) dan tanwin, Maulana Syaikh menjelaskannya dalam bait-bait syair berikut ini: ثَابِتْ بَايِيْ نُوْنْ يَع مَاتِيْ دَانْ تَنْوِيْنْ...

Pengertian Nun Sukun dan Tanwin

Nun sukun atau Nun mati adalah huruf nun yang menggunakan harakat sukun. Ia tidak menggunakan Fathah, kasrah, ataupun...

Nazham Batu Ngompal : Sya’ir Motivasi Mempelajari Tajwid Al-Qur’an (bagian pertama)

“TULISAN INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “ Di awal kitab Nazham Batu Ngompal, Maulana...

Nazham Batu Ngompal : Keberadaan Kitab Nazham Batu Ngompal

“TULISAN INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “ Pada bait syair ini beliau menjelaaskan keberadaan...

Nazham Batu Ngompal : Ucapan Hamdalah dan Shalawat

“TULISAN INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “ Setelah selesai penulisan kalimat Basmalah dan isti’anah,...

Nazham Batu Ngompal : Basmalah dan Isti’anah

“TULISAN INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “ بسم الله الرحمان الرحيم و به نستعين Diawal...

Nazham Batu Ngompal : Mukaddimah Maulana Syaikh

“TULISAN INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “ Bismillahirrahmanirrahim Nazham batu ngompal adalah terjemah dari kitab...

Penamaan Kitab Nazham Batu Ngompal

“TULISAN INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “   Kitab ilmu tajwid yang ditulis dan disusun...

Latar Belakang Penulisan Nazham Batu Ngompal

“BUKU INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “ Materi ilmu tajwid merupakan salah satu materi pembelajaran...

HOT NEWS

MOST POPULAR

- Advertisement -
- Advertisement -