JANGAN TUNGGU IMAM BERDIRI

banner post atas

Banyak diantara kita selaku makmum masbuq, ketika mendapati imam sedang sujud, maka mereka tetap berdiam diri sampai imam berdiri lantas kemudian baru shalat bersama imam.

Apakah tata cara ini benar? Dan bagaimana tata cara yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa salam?
.
Rasulullah Shallallahu’alaihi wa salam telah memberi tahukan tata cara yang benar kepada ummat. Beliau bersabda: “Jika salah seorang dari kalian mendatangi shalat jama’ah, dan imam sedang berada pada suatu gerakan shalat, maka hendaklah kalian melakukan apa yang sedang dilakukan imam.” (HR. Tirmidzi dishahihkan oleh Al-Albani)
.
Al-Kharsyi rahimahullah berkata dalam Syarh Mukhtashar Khalil: “Bahwasanya seorang makmum masbuq jika mendapati imam sedang sujud, maka hendaklah dia bertakbir untuk sujud setelah melakukan takbiratil ihram dan dia tidak perlu menunggu imam sampai berdiri. Dan begitu pula dia bertakbir dengan 2 takbir ketika mendapati imam sedang ruku’, takbir pertama adalah takbiratul ihram dan takbir keduai untuk takbir ruku’ dan dia tidak perlu menunggu.” (Syarh Mukhtashar Khalil milik Al-Kharsyi 2/46)
.
Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Para ulama madzhab kami berkata: Jika seseorang mendapati imam sedang sujud atau duduk tasyahhud, maka hendaklah dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dan wajib baginya untuk menyempurnakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada bab sifat shalat. Maka jika dia telah melakukan takbiratul ihram maka dia harus berpindah kepada rukun gerakan shalat yang mana imam sedang melakukannya.” (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzzab 4/190)
.
Kesimpulan: Maka jika kita mendapati imam sedang sujud atau sedang melakukan gerakan rukun shalat yang lain, maka kita segera bertakbir dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dan tidak perlu menunggu imam berdiri atau menunda-nunda lagi.
.
Wallahu a’lam, semoga bermanfaat

BACA JUGA  Doa Hari Ini 16 Agustus 2020