Hikmah Pagi : Keutamaan Ilmu

Hikmah pagi
banner post atas

Oleh : Harapandi Dahri

Allah subhanahu Wata’ala berfirman dalam surat Thaha: 20/114 وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا “Katakanlah bahawa Ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu”. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam agar meminta ditambahkan ilmu, kerana ianya merupakan perkara yang paling utama dan paling tinggi di sisi Allah. Kerana itulah sebagai seorang mukmin, semestinya setiap kali mendengar ayat ini dibaca, maka hendaklah ikut membacanya agar Allah menambahkan ilmu pada kita. (Nawawi al-Bantani, Tafsir Marah Labîb/2:40).

Dari Abi Hurairah radhiyallahu Anhu, pada suatu hari beliau melewati sebuah pasar yang penuh sesak dengan manusia, mereka sibuk dengan urusan jual-beli mencari keuntungan duniawi, lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka; “Wahai para penghuni pasar, apakah yang menyebabkan kalian tidak pergi mengambil warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagikan di masjid apakah kalian tidak menginginkannya?, merekapun berlari menuju sebuah masjid yang disebutkan Abu Hurairah sementara Abu Hurairah tetap di tengah-tengah pasar menanti kedatangan mereka.

Iklan

Ketika mereka kembali ke pasar, lalu berkata; “Wahai Abu Hurairah, kami telah pergi menuju masjid yang engkau katakan dan kami tidak menjumpai pembagian warisan Rasul. Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka; tidakkah kalian dapatkan sebagian mereka sedang rukuk dan sujud, sebagian lainnya sedang berdiskusi ilmu pengetahuan?, sebagian orang yang sedang rukuk, sujud dan sebagian lain sedang membaca al-Qur’an juga berdiskusi pengetahuan kami jumpai. Mendengar pengakuan mereka, lalu Abu Hurairah pun berkata; “Celakalah kalian, itulah warisan Rasulullah” dan membacakan hadits Nabi yang bermaksud;”Sesungguhnya para Nabi tiada meninggalkan dinar dan dirham, melainkan mereka meninggalkan ilmu pengetahuan”. (Habib Zain, 1434H/2013M. Al-Fawâid al-Mukhtârah:11).
Imam Hasan al-Bashri berkata; Sekiranya ilmu itu memiliki bentuk (tubuh badan), maka akan terlihat bentuknya lebih indah dan terang dibandingkan matahari, bulan, bintang dan juga langit”. (Habib Zain, 1434H/2013M. al-Minhaj al-Sawi:90).
Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata seperti dalam kitab al-Minhaj al-sawi:90 “Nabi Sulaiman Alaihissalam telah diberikan pilihan oleh Allah Azza Wajalla akan ilmu, harta dan kerajaan. Beliau mengambil ilmu, kerananya Allah berikan ilmu, harta dan kerajaan”. (Utsman ibn Hasan. Durrat al-Nashihîn:15).
Dikatakan oleh sebagian ulama’ bahawa kata ilmu terdiri dari tiga huruf iaitu “ain/ع”, huruf “lam/ل” dan huruf “mim/م”. Huruf “ain” berarti ‘illiyyîn bermakna tinggi, huruf “lâm” dari kata “al-lutf” bererti lembut dan huruf mîm dari “al-mulk” yang bererti kerajaan atau kekuasaan.

Dari pengertian generik tersebut dapat difahami bahwa orang berilmu dapat menjadi penguasa yang sangat tinggi dengan sikap dan sifat lemah lembut saat berinteraksi baik terhadap kawan mahupun lawan. Penguasa disini bukan hanya berarti jawatan melainkan dapat menjadi rujukan bagi setiap insan yang memerlukan.
Al-Syaikh Abu al-Hasan al-Syadzili radhiyallahu Anhu berkata; “Sesiapa yang tidak banyak mempelajari ilmu-ilmu batin seperti mempelajari ilmu zahir, maka ditakutkan akan mati dalam keadaan membawa dosa”. Ulama’-ulama’ salaf menjelaskan arti hadits Nabi terkait dengan kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas pada ilmu duniawi melainkan ilmu ikhlas, ilmu yang dapat memperbaiki hati (al-amrad al-Qalbiyyah).
Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda yang artinya: “Ilmu itu terbagi dua yakni ilmu dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat dan ilmu pada lisan, ilmu inilah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah”. (HR. Al-Dailami).

Dalam redaksi yang berbeda dijelaskan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua yakni ilmu yang terpatri dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang terurai pada lisan, ilmu inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilmu yang tsabit (terpatri) dalam hati bermakna ilmu ikhlas yang dapat memberikan penguatan pada setiap amal sedangkan ilmu yang terurai dalam lisan bererti ilmu yang terucapkan daripada lisan, namun tidak diamalkan dalam perbuatan. (al-Washiyyah al-Shiddiqiyyah. Abu ‘Abdillah bin al-Shiddiq al-Ghumari:19-20).

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu dalam menafsirkan ayat al-Qur’an Surat al-Mujadalah:11. Kata “darajât” diertikan sebagai orang berilmu lebih tinggi dibandingkan dengan orang tidak berilmu beberapa darjat yakni tujuh ratus derajat, antara satu derajat ke derajat lainnya perjalanan lima ratus tahun dan seperti jarak antara langit dan bumi. Bahawa Allah merasa bangga di hadapan para MalaikatNya dengan dakwahnya para ulama’ seperti juga berbangga-bangga dengan darahnya para syuhada’. (al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani. Al-Jauharul Mauhub:7).

BACA JUGA  Prof.Agustitin: *SADAQAH_*

Imam al-Syafi’i radhiyallahu Anhu berkata: “sesiapa tiada kasih akan ilmu tiada kebajikan baginya, maka janganlah engkau bersahabat dengan mereka yang tiada kebajikan baginya, ilmu itu bagaikan pelita yang menerangi hati pemilik ilmu”. (al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani. Al-Jauharul Mauhub:7).

وَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَاْبنَ مَسْعُودَ جُلُوْسُكَ سَاعَةً فِيْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ لَاتَمَسُّ قَلَمًا وَلَا تَكْتُبُ حَرْفًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَنَظْرُكَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ فَرَسٍ تَصَدَّقْتَ بِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَسَلَامُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ.

Maksudnya: “Sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas’ud; Wahai Ibn Mas’ud, dudukmu satu saat pada majlis ilmu sekalipun engkau tidak memegang pena dan tidak mencatat apapun jauh lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dan penglihatanmu kepada wajah seorang alim, lebih baik bagimu daripada bersedekah seekor kuda yang sangat baik untuk berperang di jalan Allah dan ucapan salammu pada ahli ilmu lebih baik bagimu daripada ibadah (sunnah) seribu tahun”. (al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani. Al-Jauharul Mauhub:7)
Keutamaan orang ‘alim (ahli ilmu) terhadap orang ‘abid (ahli ibadah) bagaikan terangnya bulan purnama terhadap seluruh gemerlapan bintang-bintang. Dalam satu riwayat daripada Ibn Abbas, baginda Rasulullah telah berdoa untuk para guru:

اَلَّلهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِيْنَ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ أَبْدَانِهِمْ وَأَطِلْ فِيْ أَعْمَارِهِمْ

Maksudnya: “Ya Rabb, ampunilah semua guru-guru, berilah keberkatan (kesehatan) pada badan mereka dan panjangkanlah umur mereka”. (al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani. Al-Jauharul Mauhub:8).

Aku adalah madinah (kota) nya ilmu pengetahuan dan ‘Ali sebagai pintu gerbangnya. Ketika pernyataan Nabi ini didengar oleh kelompok Khawarij, lalu mereka bermafakat untuk mengajukan satu pertanyaan dengan mengharapkan jawaban dan alasan yang berbeda. Lalu mereka satu persatu menjumpai sayyidina ‘Ali Karramallahu Wajhahu dan bertanya;
Pertama; Wahai Ali, manakah lebih utama ilmu atau harta ?, Ali menjawab ilmu lebih afdal daripada harta kerana ilmu akan menjagamu sedangkan harta engkau akan menjaganya.

Kedua; Wahai Ali, manakah yang lebih utama ilmu ataukah harta?, Ali menjawab, ilmu lebih afdlal kerana ilmu pusaka (warisan) para Nabi dan harta pusaka Karun.
Ketiga; Wahai Ali, manakah yang lebih utama ilmu atau harta, Ali berkata, ilmu kerana yang memiliki ilmu banyak teman sedangkan pemilik harta banyak musuhnya.

Keempat; Wahai Ali, manakah yang lebih afdhal ilmu atau harta, Ali berkata, ilmu kerana ilmu jika engkau membaginya akan bertambah dan harta jika dinafkahkan akan berkurang.
Kelima; Wahai Ali, manakah yang lebih mulia ilmu atau harta, Ali berkata, ilmu lebih mulia kerana yang memiliki harta akan diseru dengan panggilan bakhil sedangkan pemilik ilmu akan dipanggil dengan panggilan mulia.

Keenam; Wahai Ali, manakah yang lebih utama ilmu atau harta, Ali menjawab ilmu lebih utama dibandingkan harta kerana harta engkau akan menjaganya daripada pencuri sedangkan ilmu engkau akan dijaga daripada perlakuan maksiat.
Ketujuh; Wahai Ali, manakah yang lebih utama ilmu ataukah harta, Ali menjawab ilmu akan memberi syafaat bagi pemiliknya sedangkan harta akan dihisab di hari kiamat.

Kedelapan; Wahai Ali, manakah yang lebih mulia ilmu ataukah harta, Ali berkata ilmu lebih utama daripada harta kerana harta akan binasa jika disimpan terlalu lama sedangkan ilmu akan terus bertambah banyak.
Kesembilan; Wahai Ali, manakah yang lebih mulia ilmu atau harta, Ali menjawab ilmu lebih mulia daripada harta kerana mengkeraskan hati sedangkan ilmu melembutkan hati.

BACA JUGA  Kepala Kantor DPMPTSP Lotim, Sudah Tiga Kali, Serahkan APD Ke Gugus Tugas Covid-19 Lotim

Kesepuluh; Wahai Ali, manakah yang lebih afdhal ilmu atau harta, Ali berkata ilmu lebih afdlal daripada harta kerana pemilik harta mendewakan harta sedangkan ilmu mengesakan Allah.
Sayyidina Alipun berkata; seandanya mereka tetap bertanya masalah yang sama, maka aku akan menjawabnya dengan jawaban yang berlainan selama usiaku masih ada. (al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani. Al-Jauharul Mauhub:9).

Sesiapa yang berhijrah untuk mencari ilmu, maka akan diampunkan semua dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Kerana itu muliakanlah ulama’ kerana mereka disisi Allah sangat mulia dan utama.
Sesiapa yang melihat ke wajah ulama’ lalu dia merasa gembira dengan penglihatannya, maka Allah akan menciptakan Malaikat yang akan beristighfar untuknya hingga hari kiamat.
Dan sesiapa yang memuliakan ulama bererti ia telah memuliakanku, sesiapa yang memuliakanku maka ia telah memuliakan Allah Azza Wajalla dan sesiapa yang memuliakan Allah, maka surgalah balasannya. Tidurnya orang ‘alim lebih afdhal daripada ibadahnya orang jahil.
Sesiapa yang mempelajari satu bab ilmu, lalu dia beramal dengannya atau tidak jauh lebih baik dibandingkan ia sembahyang sunnah 1000 rakaat.

Tetapi hati-hatilah, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa orang yang paling dahsyat (berat) siksaannya di hari kiamat adalah ahli ilmu yang tiada memberi manfaat dengan ilmunya. Dalam matan az-Zubab Ibn Ruslan menyebutkan bahwa; ahli ilmu yang tiada mengamalkan ilmunya, akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Imam al-Ghazali berkata;”Ilmu tanpa amal gila dan amal tanpa ilmu tiada memberi faedah”.

Sesiapa yang mengunjungi ahli ilmu seakan-akan ia mengunjungiku, sesiapa yang bersalam-salaman dengan ahli ilmu seolah-olah ia bersalaman denganku dan sesiapa yang duduk bersama ahli ilmu seakan-akan ia duduk bersamaku di dunia dan sesiapa yang duduk bersamaku di dunia, ia akan duduk bersamaku di akhirat. (al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani. Al-Jauharul Mauhub:10).
Diceritakan sebuah hikayat dalam kitab al-Jauharul Mauhub karya al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani:10-11.

“Hikayat daripada Ka’ab, pada hari perhitungan setiap manusia akan dihisab amal perbuatannya, ketika seorang hamba didapati amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya dan dipastikan ia akan masuk neraka, Allah berkata kepada Malaikat Jibril, Wahai Jibril tanya kepada hambaKu, adakah dia pernah duduk bersama ahli ilmu agar Aku ampunkan segala dosanya dengan syafaatKu. Jibrilpun bertanya, dan orang tersebut menjawab tidak pernah. Allah berfirman lagi tanyakan kepadanya adakah dia mencintai orang ‘alim?, dia pun menjawab tidak, Allah berfirman tanya kepadanya adakah ia duduk makan bersama orang ‘alim, maka dia menjawab tidak pernah, lalu tanyakan kepadanya adakah ia tinggal bersama orang ‘Alim, dia menjawab tiada, tanyakan kepadanya adakah namanya bersamaan dengan orang ‘alim atau nasabnya atau adakah ia mencintai orang-orang yang mencintai orang ‘alim, maka katanya ia mencintai orang lain yang cinta kepada orang ‘alim, Wahai Jibril bawalah hambaKu yang mencintai orang yang mencintai ahli ilmu ke dalam surgaKu”.

Dari hikayat tersebut dapat dilihat betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa ta’ala kepada hamba-hambaNya, sekalipun telah dinyatakan akan masuk ke dalam neraka, namun masih diberikan peluang untuk masuk surga.

Dan peluang yang diberikan –sepertinya— dicari-cari alasan agar hambaNya tidak mendapatkan siksaNya.
Hikayat hadits ini juga menunjukkan betapa mulianya ilmu pengetahuan, penuntut, pencinta ahli ilmu akan dijamin Allah keselamatan dan kebahagiaannya di hari pembalasan. Belajar ilmu adalah kebajikan, menuntutnya adalah ibadah, muzakarah tentang ilmu itu tasbih dan jihad di jalan Allah dan mengajarkan ilmu termasuk sedekah. (al-Jauharul Mauhub al-Syaikh ‘Ali ibn ‘Abdurrahman al-Klantani: 11).

Kerana itu, jadilah ahli ilmu (‘aliman), penuntut ilmu (muta’alliman), pendengar ilmu (mustami’an) dan jadi yang keempat yakni tidak berilmu (jahil) supaya tiada celaka. Sesiapa yang mempelajari satu bab dari sebuah ilmu untuk diajarkan, maka akan diberikan pahala 70 orang shiddiqin.