Sekilas Tentang Nazham Batu Ngopal

Foto : Nazham Batu Ngompal Karya Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang disusun oleh H.Muslihan Habib
banner post atas

“BUKU INI DI RANGKUM DARI BUKU MENGURAI ILMU TAJWID NAZHAM BATU NGOMPAL YANG DISUSUN OLEH TGH MUSLIHAN HABIB “

Nazham Batu Ngompal adalah sebuah kitab atau buku yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Metode yang dipergunakan adalah metode syaira sesuai dengan standdar nazham Arab yang dikenal dengan ilmu arudh. Bahasa yang digunakan adalah bahsa Melayu atau Bahasa Indonesia yang dicampur dengan Bahasa Arab sebagai pengimbang kesesuaian aturan nazham. Kitab ini merupakakn terjemahan dari kitab Tuhfatul athfal karya Sulaiman Zamzuri.

Kitab Nazham Batu Ngompal merupakan salah satu karya tulis Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad zainuddin Abdul Madjid, pendiri madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah(NWDI), Madrasah Nahdlatul Banat Dinyah Islamiyah(NBDI) dan Organisasi Nahdlatul Wathan(NW) yang berpusat di Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB). Kitab tersebut ditulis pada tanggal 11 shafar 1362 H di Pancor Lombok Timur.

Pentingnya kitab ini dalam ilmu tajwid ditunjukkan oleh taqrizh (testimoni) yang diberikan oleh guru Maulana Syaikh yaitu Syaikh Muhammad Shalih Makkakh Al-Mukarramah.

Iklan

Maulana Syaikh sendiri menyebut kitab Nazham Batu Ngompal ini sebagai kitab yang ‘eksklusif ‘, karena menurutnya belum pernah ada kitab tajwid yang dilihatnya dan diekspos secara bebas,khususnya di Indonesia. Letak ekslusif yang lain adalah pada metode penyusunannya yang menggunakan model dan kaidah penyusunan nazham Arab berdasarkakn ilmu arudh dengan menggumakkan Bahasa Melayu.

Pengakuan Maulana Syaikh memang bukan tanpa alasan. Dalam pengamatan kami dilapangan,kondisinya memnag tidak berbeda. Memang banyak sekali buku-buku tajwid al-Qur’an yang beredar dan dikarang oleh para ulama kita,akan tetapi sebagian besar bahkan seluruhannya menggunakan metode dan system penyusunan narasi,lumrahnya buku-buku ilmiah yang lain. Sementara kitab ilmu tajwid yang ada dihadapan pembaca sekarang ini,menurut hemat kami adalah kitab ilmu tajwid yang unik. Ia tampil beda dalam metode penulisan dan penjelasannya karena menggunakan nazham yang sesuai dengan kaidah ilmu arudh tetapi menggunakan Bahasa Melayu yang diselipkan beberapa kata Bahasa Arab.

BACA JUGA  "Mengenang 40 Hari Wafatnya Almarhumah Ibunda Hj. Surtiah binti Sumedi"

Tentunya, kemudian kitab Nazham Batu Ngompal ini, itu tidak terlepas dari sosok dan tipikal penyusunnya yang merupakan figure ulama besar yang tentunya sangat mumpuni dalam bidangnya,terutamam ilmu yang berkaitan dengan penyusunan kitab Nazham Batu ngompal ini, yakni ilmu tajwid al-Qur’an dan juga ilmu arudh

Bersambung ….