Rumus Makna Kitab Kuning – Bahasa Arab – Bahasa Indonesia – Bahasa Jawa

Rumus Makna Kitab Kuning – Bahasa Arab – Bahasa Indonesia – Bahasa Jawa

Huruf م : utawi/ berawal (kedudukannya mubtada’)
Huruf خ : iku/itu/adalah/tersebut (kedudukannya khobar)
Huruf ج : mongko/ maka (kedudukannya jawab)
Huruf حا : hale/dalam keadaan (kedudukannya hal)
Huruf ع : kerono/karena/sebab (kedudukannya ta’lil)
Huruf غ : senajan/meskipun/walaupun (kedudukannya ghoyah)
Huruf فا : sopo/siapa ‘menunjukan subjek/seseorang’ (kedudukannya fail aqil)
Huruf ف : opo/ apa ‘menunjukan subjek yang bukan orang seperti benda,masdhar,dll.’ (kedudukannya fail ghoiru aqil)
Huruf مف : ing/pada ‘menunjukan objek’ (kedudukannya maful bih)
Huruf نفا : sopo=siapa/opo=apa ‘menunjukan subjek pengganti dalam kalimat pasif khusus untuk subjek naibul fail yang berupa orang’ (kedudukannya naibul fail)
Huruf نف : sopo/opo/ siapa/apa ‘menunjukan subjek pengganti dalam kalimat pasif yang mana khusus untuk subjek yang bukan orang’ (kedudukannya naibul fail ghoiru aqil)
Huruf مع : Sertane/bersama/beserta (kedudukannya sebagai Maf’ul Ma’ah)
Huruf ن : kang /yang (kedudukannya na’at, isim yang mengikuti kata yang diikuti)
Huruf ص : Kang /yang (kedudukannya sebagai Shilah, atau kalimat sifat yang jatuh setelah ‘isim maushul contoh: الذي’)
Huruf مط : kelawan/dengan (kedudukannya maful mutlak)
Huruf تم : apane/yaitu/apanya (kedudukannya tamyiz)
Huruf ظ : ingdalem/di/pada (kedudukannya zhorof)
Huruf نف : ora/tidak (kedudukannya nafiyah)
Huruf س : jalaran/sebab (kedudukannya sababiah)
Huruf با : bayane (artinya kondisinya (kedudukannya bayan)
Huruf بد : Rupane /rupanya ‘ternyata adalah’ (kedudukannya sebagai badal)
 
 
Wallahu A’lam
 
Semoga Bermanfaat Yaa…!!!

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA