Syaikh Muhammad bin Hasan bin Muhammad Almasysyath Alfaqih, Almuhadits Alusuly yang bergelar “Syaikhul Ulama” (gurunya para ulama). Lahir di Makkah Almukarramah tanggal 3 Sawwal  1317 H.

banner post atas

Nasab beliau adalah dari keturunan keluarga Almasysyath, yang telah lahir dari keluarga ini ulama-ulama besar seperti syaikh Abdul Qodir Almasysyath; syaikh Muhammad bin Abbas Almasysyath (ayah beliau); syaikh Ahmad Almasysyath salah seorang ulama terkemuka abad 13 Hijriyyah yang biografinya terabadikan dalam kitab “Nihayatu Khazanil Adab” yang diterbitkan di percetakan Bulaq-Mesir tahun 1299 H.

Menuntut ilmu

Syaikh Hasan al Masysyath pertama-tama belajar pada orang tuanya, semangat dan perhatian orang tua beliau sehingga menjadikan beliau sebagai seorang ulama besar pada zamannya, beliau bercerita tentang dirinya dalam beberapa lembar catatan pribadi beliau yang telah dibukukan oleh beberapa muridnya.

Iklan

aku hidup dan besar dalam pengawasan orang tauaku yang merupakan pemimpin dari keluarga kami “keluaga almasysyath”. Sampai aku berumur 9 tahun. Kemudian ayahku mengirimku kesalah satu Kuttab di daerah kami untuk belajar Tajwid Alqur’an, menghitung, membaca dan menulis.

Kemudian ayahku memasukkanku di madrasah Saulatiyyah pada tahun 1329 H untuk mendalami ilmu agama, berkhidmat pada guru dan ulama yang mengajar didalamnya, sebuah madrasah yang didirikan oleh seorang da’i yang sholeh lagi bertaqwa yaitu syaikh Rahmatullah bin Khalil Alhindy Addahlawy pada tahun 1292 H.

Syaikh Hasan al Masysyath selama di madrasah Saulatiyyah belajar sangat tekun dengan memfokuskan diri pada bidang bahasa seperti Nahwu, Sorof, Balagoh dan Adab. Kemudian pindah kedasar-dasar cabang ilmu yang lain seperti Fiqih, Hadits, Ulumul Hadits, Tafsir dan lainnya.

Diantara kelebihan beliau adalah berusaha menghafal diluar kepala semua matan yang dipelajarinya sehingga para guru di Saulatiyyah mempercayainya sebagai asisten dan ditugaskan untuk mengajar murid-murid yang lain ketika guru berhalangan.

Selama belajar di Saulatiyyah dan keliling mencari guru dan belajar di Mekkah, syaikh Hasan al Masysyth merasa tidak puas hati sehingga beliau memutuskan untuk musafir ke negara luar Hijaz seperti Mesir dan Sudan.

BACA JUGA  Dinas PMPTSP Lotim, Untuk Sementara Masuk 5 Besar Ajang PTSP Award 2021. Kementerian Investasi dan BKPM RI.

Pada tahun 1364 H. beliau musafir ke negara Sudan untuk memenuhi panggilan seorang yang sangat cinta kepada ulama yaitu Syaikh Sayyed Ali Mairginy dan bermukim di Sudan selama 5 bulan dan tinggal di Kahtoum (tempat tinggal penulis sekarang).

Selama di Sudan selain memberi kuliah umum dan pengajian pada masyarakat, beliau juga mnyibukkan diri dengan menemui ulama-ulama besar Sudan pada waktu itu untuk belajar dan mengambil Sanad serta ijazah kepada mereka.

Kemudian setelah 5 bulan di Sudan beliau melanjutkan perjalanan musafirnya ke negara Mesir untuk belajar dan mengajar serta mencari sanad dan ijazah pada ulama besar mesir, pada kesempatan itu Syaikh Hasan Almasysth berjumpa dengan Imam Zahid Alkautsary seorang pemimpin ulama dinasti Utsmaniyyah yang bergelar Imam Asy’ary pada zaman akhir karena luas ilmu pengetahuannya, juga berjumpa dengan Syaikh Salamah Al quda’ie, Syaikh Muhammad Al khadr Husain, Syaikh Mustafa Hamamy bahkan Syaikh Hasan al Masysyath mengaku telah menjumpai Syaikh Albajury dan mengambil sanad kepada beliau waktu itu.

Selain ke Mesir dan Sudan Syaikh Hasan Alamsysyath juga rihlah ke Syam dan Libanon kemudian kembali ke Mesir pada tahun 1377 H. ketika ke Libanon bertemu dan mengambil sanad kepada Syaikh Muhammad al Araby al Azuzy (Mufti agung Bairut), sedangkan di Syam bertemu dan mengambil sanad kepada syaikh Abdul Aziz Uyun Assud Mufti Hamas (Syiria), kemudian bertemu syaikh Abdul Fattah Abu Guddah, syaikh Soleh al Farfur dan lainnya.

kemudian setelah beberapa lama di Syiria beliau kembali lagi ke Mesir selama kurang lebih satu bulan dan kemudian kembali ke negara kelahirannya Mekkah al Mukarramah dengan membawa beberapa kitab yang penting dan jarang ditemui di tempat lain.

BACA JUGA  Doa hari ini Sabtu 11 Juli 2020

———————————–
Oleh: M khairul faridi, Lc.

Sumber :nwkaltim.or.id